Om

Texter, Bilder och  Andra kulturproduktioner

Nya och överraskande vyer och perspektiv om språk och kreativa språkhandlingar.

Från tvärsäkra påståenden om sakernas tillstånd. Till ödmjuk och öppen ironi.

” Ställ minst fem klyschor i en vas,

vattna inte…

…vänta bara”

Dag Almerheim